Thì em cứ bỏ màu nâu áo,
bỏ bờ cỏ dại, bỏ bến sương.
Bỏ lứa tằm lên, phiên chợ gạo,
đừng bỏ rơi anh giữa dọc đường!