Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2021 20:20, số lượt xem: 69

Em đi với ngực căng buồm,
với thân kiều diễm, với hồn mộng mơ,
với  tay vê mỏng áo hờ,
với chân nhịp nhẹ, mắt chờ trong veo.
với đời chưa nhuốm nỗi chiều,
với người chưa nhuộm đăm chiêu nỗi ngày.
Lòng riêng lúc cạn, lúc đầy,
lúc nông tuổi lớn, lúc dầy tuổi khôn.
chợt cười, chợt khóc, chợt hờn,
chợt mơ hồ đợi nỗi buồn tuổi yêu.