Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 13:33, số lượt xem: 38

Sợi mây dệt áo hong chiều,
dòng sông trôi mỏng ít nhiều sương hơn.
Nắng loang ôm lỏng núi buồn,
se se gió đợi con đường  sang thu