Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 08:35

Vẫn cứ đến dẫu biết em không hẹn.
Không thấy buồn cũng không tiếc thời gian.
Đôi bờ vắng bến sông không bóng hiện.
Mảnh đò khuya cắm đợi suốt bầu đêm.