Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2021 06:09, số lượt xem: 51

Ngồi mãi một mình trong quán vắng,
mong sao gặp được một lần thôi!
Bao nay vẫn đợi  mỗi người ấy,
nào biết trăm năm đã khuất rồi !