Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 07:25

Cửa Hà núi đợi nắng thu
Hoàng Giang thôn đợi nhà thờ đổ chuông
Con đò đợi bến vơi sương
Tôi ngồi buồn đợi nỗi buồn của tôi.