Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:19, số lượt xem: 41

Nép vào một góc thế gian,
âm thầm tôi đứng đợi em trở về.
Chợt từ thăm thẳm canh khuya,
thoảng nghe tiếng gọi bên kia chân trời!