Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/02/2023 16:40

Hoang hoang sông chảy miền cổ sự
Ảo ảo thuyền xuôi nẻo bến xưa
Chợt nghe ai gọi từ quá khứ
Đợi chuyến đò sang mãi đến giờ.