Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/02/2023 09:20

Cánh cò nhớ  bầu trời bữa trước
Bần thần tưởng lại buổi trao duyên
Con thuyên cắm sào chờ con nước
Bồn chồn đợi bến cũ trăng lên.