Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 16:13

Ngày buồn quánh dưới chân nhang,
tháng sầu đọng vũng hai hàng nến trôi.
Anh đi bốn chín năm rồi,
đêm đêm bậc cửa vẫn ngồi đợi anh.