Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 06:34, số lượt xem: 48

Thấy em dốc bến Hoàng Giang,
bâng khuâng đáy nón soi gương đợi đò.
Vai mềm tóc ngắn đong đưa,
ngẩng lên chợt thẹn, mắt vừa chạm anh.