Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2021 15:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/03/2021 10:00, số lượt xem: 83

Hạnh phúc cũng mơ hồ như em vậy,
cũng như anh hy vọng chấm ba lần...
Cuộc đời thực mỗi khi buồn chạm đáy,
cõi hữu sinh như mất hết linh hồn.