Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:18, số lượt xem: 39

Tưởng rằng trời đất chọn sinh ra,
để có danh gì với sông núi.
Nào hay suốt một đời không tới,
không bến sông quê, không đất nhà!