Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 08:11

Nâu bợt áo gầy
Mồ hôi xương trắng
Tay ra trước nắng
Chân về hoàng hôn
Đâu còn khoảng trống để buồn
Chỉ nỗi thương con lấp đầy năm tháng.