Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 06:51, số lượt xem: 54

Mơ cũng là mơ muộn,
đi không ra sự đi.
Nghĩ, nghĩ toàn việc lớn,
nhưng  chẳng thành cái gì!