Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2021 06:11, số lượt xem: 51

Cõi đời đã nhuốm hoàng hôn,
ngày dài ngắn lại hao mòn tháng năm.
Bến quê giờ đã không còn,
chợ chiếu nhao nhác hỏi thăm đường về.