Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/04/2021 08:44, số lượt xem: 79

Em hay quên bài học, tôi hay quên chỗ ngồi,
Lúc em ngồi bàn trước, lúc lại ngồi sau tôi.
Bây giờ ngồi nhớ lại, khôn em tôi biết rồi.
Khi nào thầy hỏi bài, thì em ngồi sau tôi,
để thầy không nhìn thấy, thì thầy lại gọi tôi.
Khi nào lớp học hát, em tranh ngồi trước tôi,
để ca lên một lúc, là có tôi nhắc lời.
Đổi chỗ ngồi thành lệ, lúc thì em, lúc tôi.
nên mùi hương tóc sả, ngấm vào tôi lâu rồi.
Ước gì mãi như thế, để em đổi chỗ ngồi.
để tóc bay hương sả, để bên em trọn đời!

Cẩm Thuỷ 1991