Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 17:47, số lượt xem: 56

Về Đồng Lê, bến không đò, không quán,
nhìn bên kia nắng loá mịt mù lau.
Chân níu đá sang sông mùa nước cạn,
làng không tên nhà em rẽ lối nào...?

3/1971