Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 14:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 08:40

Tình đã khô quánh lại,
duyên lấy đâu mà thành?
Đời đã như củi mục,
đốt sao ấm được mình?