Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:55, số lượt xem: 35

Tình đã khô quánh lại,
duyên lấy đâu mà thành?
Đời đã như củi mục,
đốt sao ấm được mình?