Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/09/2022 08:06

Mùi bút mực tưởng như còn ám ảnh
Áng văn chương day dứt một đời tôi
Dòng thế sự chưa bao giờ ngưng chảy
Trang thương tâm khao khát cõi người.