Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 15:43

Cõi thế nở ra trăng đầu tháng
Thấm lạnh sương khuya lót ổ nằm
Ấu thơ uống giọt hương thu mỏng
Đã tiếng xa xôi gọi mấy lần.