Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/10/2022 08:27

Hoang vu mài tay trắng
Ước vọng trĩu vai gầy
Lênh đênh một kiếp sống
Tha hương suốt phận đời.