Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:29, số lượt xem: 38

Ngỡ già ngay tự tuổi thơ,
bởi xa em bởi bấy giờ xa em.
Nay cô đơn giữa tuổi buồn,
bởi không em bởi bây giờ không em!

Thanh Trì 2020