Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 06:01, số lượt xem: 38

Định gửi chút tình về bến đó,
gặp người khách độ tha phương.
Mới hay người cũng người chuyến lỡ,
đành khói ân lòng thắp nén nhang.