Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:50, số lượt xem: 42

Vượt qua bao nhiêu núi,
vượt qua bao nhiêu sông,
để hồn ta rong ruổi,
gặp ta nơi cuối cùng.