Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 08:54

Người day dứt dây dài giếng cạn
Kẻ miệt mài đáy bể mò kim
Được gì trong cõi trăn năm
Giếng sâu biển rộng thế gian kiếm tìm.