14.00
Đăng ngày 20/02/2021 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/03/2021 10:01, số lượt xem: 73

Đường về dương thế bụi,
lòng ai tuyệt mù khơi.
Cánh cửa nhà rêu phủ,
vết tay em đâu rồi?