Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/01/2023 16:38

Đường làng rả rích mưa đêm
Để cho hương sả rối ren tóc thề
Bến đò vằng vặc trăng quê
Để cho khăn lượt áo the ngóng chờ.