Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:22, số lượt xem: 25

Chân trần sấp ngửa,
đường khuya em về.
Gió mùa buốt lạnh bờ đê,
quang trành gánh trĩu vai đè nỗi lo.