Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 08:28

Nỗi buồn gối vụ.  
Niềm vui mất mùa.
Thơ tình bán chẳng ai mua.
Đường đời đi mãi mà chưa gặp mình.