14.00
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/03/2021 20:24, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/11/2023 17:34

Nhớ ngày còn đang trường cũ,
mái tranh, tường vách, sơ sài.
Hai đứa cùng ngồi bàn cuối,
cách nhau chỉ tấm phên cài.
Mỗi lầm gặp bài toán khó,
quay sang phên rách, hỏi bài.
Mỗi khi câu thơ không nhớ,
ngoảnh vào vách thủng, nhờ coi.
Ngày ngày lưng chung nhịp thở.
bờ vai đăm đắm chung đôi.


Cấp 3 Cẩm Thuỷ năm 1989