Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 06:10, số lượt xem: 54

Đôi khi tôi trở về quá vãng,
gặp bến sông xưa tận cuối làng.
Triều lên, sóng dạt đò vô chủ,
nào biết bên sông có kẻ sang.
Đôi khi tôi trở về quá vãng,
thấy mẹ ru tôi thoảng khúc nôm.
thấy em đang mải hong tằm cũ,
nào biết bên ngoài có kẻ thăm.
Đôi khi tôi trở về quá vãng,
nhặt ít rơm khô lót ổ nằm
Con chó nhà ai đuôi vẫy tít,
còn nhớ người xa mấy chục năm.