Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 06:01, số lượt xem: 41

Mây rủ trăng về bến cũ,
tre nghiêng gió khoả ngõ xưa.
Chợt nhớ bạn cùng trang lứa,
thường ra sông Mã ngóng thu.