Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:14, số lượt xem: 26

Đêm sương mái rạ đầm đìa,
giường lạnh đọng mùi năm ngoái.
Giấc mơ không trở lại
nửa vùi gối cũ,
nửa ngóng trăng khuya.