Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 13:27, số lượt xem: 45

Đêm nay em ở đâu,
để trăng chờ mãi thế.
Nước chảy tự sông nào,
biết có ra tới bể.