Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:53

Chợt mưa ướt giấc,
lạnh khuya.
Trăng khóc đầm đìa tàu chuối.
Bần thần không nhớ nổi,
một đêm bao nhiêu lần về quê.