Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2021 06:44, số lượt xem: 51

Bạn lứa bỏ ta đi đâu hết,
đêm đêm trong mộng đợi nhau về.
Tỉnh ra mới biết mình đơn chiếc,
nghe buồn lá rụng giữa canh khuya!

Năm 2019