Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2021 10:04, số lượt xem: 50

Hầm trú ẩn đêm chờ toa goòng đến,
pháo sáng loang ma quái phía chân trời.
Ga Tân Ấp như rang trên chảo lửa,
bỗng dịu lòng tiếng"dạ" giữa bom rơi.

6/1968