Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2021 06:23, số lượt xem: 43

Gió đảo luỹ tre ngất ngất.
Đêm trùm ngõ trúc om om.
Nhớ ai dế gào thảm thiết.
Chờ ai đèn đỏ nhom nhom.