Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2021 06:05, số lượt xem: 49

Đã tàn trăng đêm đợi.
Đã hết tháng năm chờ.
Đã mơ hồ bến cuối.
Đã cõi bờ hoang vu.