Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/06/2024 07:35

Đã mơ đang hạt trong mơ
Đâu bằng sách mở câu thơ nảy mầm
Đã mơ trăng nhú vội rằm
Sao bằng đi trọn trăm năm với người.