Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:02, số lượt xem: 25

Mỗi lần thảng thốt cây đứng bóng,
lại xót người đi bỏ lại ta
Thân đơn, chân mỏi, căn nhà trống,
lại chết lần mơ giấc hải hà.