Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:45, số lượt xem: 45

Cánh cửa ai chưa mở,
đâu phải chỗ dung thân!
Em với bao lời hứa,
đâu phải ai cũng phần!