Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 11:05

Ra đi đâu chỉ một
Vương nợ đâu chỉ lần
Đã với tình hành khất
Đã với người hứa khan.