Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2021 06:29, số lượt xem: 57

Mây bay như mây đã từng bay,
ra đi buổi ấy tóc đang dày,
Bây giờ trở lại làng quê cũ,
tóc thưa đã nhuốm bạc màu mây.

Mây bay như mây vẫn từng bay,
ra đi buổi ấy chẳng chia tay.
Bây giờ trở lại thương vời vợi
ấu thơ bạn cũ biết còn ai!

Mây bay như mây mãi còn bay,
ra đi buổi ấy tránh một người,
mối tình tuổi dại không giám hẹn
trăm năm đành lỗi với người thôi.

2/2019