Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2021 14:17, số lượt xem: 70

Tưởng sông núi không bao giờ thay đổi,
có ai ngời nay sông lại thôi trôi!
Ôi Phương Tích con sông ngàn năm tuổi,
tôi còn đây mà sông đã chết rồi!

6/ 2016