Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 08:52

Ôi, con sóng chết khô,
vật vờ trong bùn quánh!
Ôi, những tiếng gọi đò,
đầm đìa trong mưa quạnh!