Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 08:27, số lượt xem: 42

Ôi, con sóng chết khô,
vật vờ trong bùn quánh!
Ôi, những tiếng gọi đò,
đầm đìa trong mưa quạnh!