Cháu sinh ra giữa ngày thu
Trời xanh mây trắng, gió ru nắng vàng
Chiều buông sương trắng mênh mang
Mùi hương hoa sữa nồng nàn trong đêm
Mai sau khi cháu lớn lên
Nhớ lời ru đậm nỗi niềm quê hương
Dẫu tung bay khắp bốn phương
Cháu ơi hãy nhớ chặng đường đã qua
Tình thương máu mủ ruột rà
Luôn là điểm tựa đi xa tìm về


Đà Lạt, chiều 15-10-2014

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017